Long-Term Care Center Seni

Long-Term Care Center Seni

"under good care"

Professionele thuiszorg voor zorgbehoevenden en advies voor familie.

Het Centrum helpt ouderen, mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, niet-zelfredzame en eenzame mensen door het aanbieden van medische specialistische zorg, psychologische ondersteuning en revalidatiezorg. De zorg wordt afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt en omvat zowel hulp aan bedlegerige mensen als hulp aan mobiele en (deels) zelfredzame mensen die slechts enige ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven.

producten

seni_nzoz_2010.jpg
2010
Het Centrum

Het centrum ondersteunt gezinnen die thuis een familielid met een beperking verzorgen door, al dan niet tijdelijk, professionele thuiszorg te verlenen.

meer brand info

de merken wereldwijd

zasieg.jpg

Onze producten worden wereldwijd verkocht: in Europa, Afrika, Azië, Amerika en Australië