praktykizawodowe.jpg
Mensen maken de organisatie, daarom streven wij ernaar medewerkers aan te stellen voor wie het werk niet alleen een inkomstenbron voor levenshoud is, maar ook een manier om passies na te jagen. Wij danken ons succes ook aan de ervaring en brede kennis van de oudere medewerkers gecombineerd met de dynamiek en creativiteit van de jongere generatie.

stages

Wij werken graag samen met studenten die tijdens hun studie stage lopen bij TZMO. Zij kunnen bij ons professionele ervaring opdoen en kennis maken met het werken in een internationaal bedrijf. De beste studenten blijven vaak langer bij ons.
praktyki.jpg logo

stages

Wij werken graag samen met de studenten die tijdens hun studie stage lopen bij TZMO. Zij kunnen bij ons professionele ervaring opdoen en kennis maken met het werken in een internationaal bedrijf. De beste studenten blijven vaak langer bij ons.

carrière