Klachtenafhandeling vermissing, beschadiging of verkeerde levering

Om te kijken of het geleverde voldoet aan wat is overeengekomen dient de opdrachtgever de geleverde goederen binnen drie werkdagen te controleren op kwantiteit en op zichtbare gebreken. Eventuele klachten moeten zo spoedig mogelijk, bij voorkeur op de dag van levering zelf, telefonisch of per e-mail worden gemeld aan TZMO Benelux BV. Na ontvangst van de klacht zal TZMO Benelux BV deze direct in behandeling nemen. Wanneer wij de klacht hebben gecontroleerd en gegrond verklaard, hanteren wij de volgende maatregelen: 

  • In het geval er op de pakbon vermelde producten ontbreken volgt kosteloze nazending met de volgende levering of directe nazending van de ontbrekende producten.
  • In het geval er verkeerde producten zijn geleverd volgt kosteloze nazending met de volgende levering of directe nazending van de juiste producten en, in overleg, terugname van het verkeerd geleverde.
  • In het geval van beschadiging volgt kosteloze nazending met de volgende levering of directe nazending van intacte producten en mogelijk terugname van de beschadigde producten.

Tel: 073-782 07 11  of  073-782 07 12
E-mail: orders@tzmo.nl