Inkoopbeleid TZMO Group

TZMO Group biedt haar klanten over de hele wereld producten en diensten van topkwaliteit die bijdragen aan een gemakkelijker, comfortabeler en veiliger leven.

Goede oplossingen werken alleen wanneer ze betaalbaar zijn voor klanten. Daarom proberen wij voortdurend de kosten van aangeboden producten en diensten te optimaliseren. Dit is vooral belangrijk voor medische producten, waaronder producten voor de verzorging van ouderen en producten voor opkomende markten.

Om onze missie te kunnen vervullen werken wij samen met leveranciers die ongeveer dezelfde basiswaarden hanteren als wij: innovatie, verantwoordelijkheid, ervaring en veiligheid.

Bovendien verwachten wij van onze leveranciers dat ze betrouwbaar, snel en flexibel zijn, dat ze respect hebben voor de natuur en hoge ethische normen naleven bij het zakendoen.

Onze medische, hygiëne en cosmetische producten moeten aan speciale kwaliteitseisen voldoen als het gaat om productveiligheid. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de ISO 9001 en ISO 13485 normen. Daarmee wordt er voldaan aan de wettelijke eisen en aan de gestelde veiligheidseisen, in het geval van medische hulpmiddelen.

Medische hulpmiddelen zijn voorzien van een CE-markering, dat aangeeft dat een product voldoet aan de voorschriften van de Europese Unie en aan eisen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.

Wij verlangen van onze leveranciers dat zij ook hoge kwaliteitsnormen naleven, bij voorkeur ISO 9001 en indien van toepassing ISO 13485 gecertificeerd zijn, en dat zij zich houden aan geldende normen en voorschriften.

Omdat wij onze producten beschikbaar willen maken voor een brede klantenkring en omdat veel cliënten op onze producten vertrouwen voor het behoud van hun levenskwaliteit, verwachten wij van onze leveranciers dat zij willen samenwerken en competitieve prijzen aanbieden, zodat productiekosten kunnen worden geoptimaliseerd.

Wij staan open voor samenwerking en nodigen geïnteresseerde leveranciers uit om contact op te nemen met TZMO Group.

leveranciers