aandacht voor de natuur

thumb_ochr.jpg logo
Als fabrikant van hygiëneproducten, verzorgingsproducten, medische hulpmiddelen en huishoudelijke producten nemen wij onze verantwoordelijkheid en streven ernaar om de milieu-impact van onze activiteiten zoveel mogelijk te beperken. Wij zorgen ervoor dat zowel productie- als investeringsprocessen op duurzame wijze verlopen - met respect voor onze natuurlijke omgeving.

Integrated Management System Policy van
TZMO Group

TZMO Group heeft, om het milieubeschermingsaspect van duurzame ontwikkeling te versterken, een geïntegreerd managementsysteem beleid ingevoerd, dat verplichtingen op het gebied van milieubescherming omvat en voldoet aan de eisen van het ISO 14001 milieumanagementsysteem.

ga naar: Integrated Management System Policy

 

TZMO Group heeft zich voorgenomen om:

  • de milieu-impact van de activiteiten te verminderen,
  • processen continu te verbeteren en moderne technologieën te implementeren,
  • milieuverontreiniging te voorkomen en natuurlijke hulpbronnen te sparen,
  • duurzaam gebruik te maken van middelen bij de uitvoering van nieuwe projecten.

In onze samenwerking met toonaangevende leveranciers van grondstoffen en materialen van de hoogste kwaliteit, en met onze partners, staat het verantwoord omgaan met de natuurlijke hulpbronnen voorop.

Door innovatieve technische oplossingen en moderne fabricagetechnologieën toe te passen wordt het belang onderstreept dat wij hechten aan minimaliseren en voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij ontwerpen onze producten zodanig, dat de schadelijke impact op het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt in iedere fase van de productlevenscyclus:

Niet alleen de innovatieve ontwerpbenadering draagt bij aan spaarzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vermindering van afvalproductie, maar ook onze aandacht voor onderhoud van machines en apparaten en de aandacht voor productie- en transportplanning om maximaal gebruik van productie- en logistieke capaciteiten te kunnen garanderen.

TZMO Group ondersteunt actief de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling volgens de Agenda 2030 van de Verenigde Naties.

TZMO drive to ZERO WASTE

ambitieuze inzet van TZMO Group voor verantwoord afvalbeheer

TZMO Group heeft zich voorgenomen het volgende doel te bereiken: volledige eliminatie van post-productie afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd, tegen het einde van 2025.

Het TZMO drive to ZERO WASTE programma toont aan dat TZMO Group verder gaat dan de wettelijke eisen voor milieubescherming, door rekening te houden met de gehele levenscyclus van verbruikte grondstoffen en door een open dialoog te voeren met belangengroepen om de circulaire economie te ondersteunen.

We ondersteunen kunststof recycling - we hebben bij TZMO Group recyclinglijnen die zorgen voor de terugwinning van een aanzienlijk deel van het afval dat wordt gegenereerd door de productiebedrijven van de Group.

Door het TZMO Drive to ZERO WASTE programma te implementeren, ondersteunen we de realisatie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

  • doelstelling 12 - verantwoorde productie en consumptie
  • doelstelling 13 - klimaatacties
  • doelstelling 17 - partnerships om doelen te bereiken

 

TZMO SA werkt mee aan de ontwikkeling van het systeem voor inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval, zoals blijkt uit het "GREEN POINT" trademark afgebeeld op de verpakkingen van onze producten. Aan de verplichting tot terugwinning en recycling wordt voldaan dankzij samenwerking met een Recovery Organization.
over ons