SUP-richtlijn - nieuwe etikettering op de verpakkingen

Binnenkort verschijnt onderstaande markering op de verpakkingen van hygiëneproducten zoals maandverband, inlegkruisjes, tampons en vochtige doekjes:

Waarom wordt deze markering op de verpakkingen aangebracht en wat is de betekenis ervan?

Hygiëneproducten voor eenmalig gebruik vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van het zwerfvuil in het milieu, met name het mariene zwerfvuil.

80 tot 85% van het mariene zwerfvuil in de EU bestaat uit kunststoffen
50% van het mariene zwerfvuil in de EU bestaat uit wegwerpproducten van kunststof

Databron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904, punt 5 van de preambule

Kunststofafval heeft een negatieve impact op organismen die in de zeeën en oceanen leven.

We kunnen er allemaal iets aan doen! Als wegwerp hygiëneproducten na gebruik niet door het toilet worden gespoeld, komen ze niet in het riool en vervolgens niet in de zee en oceaan terecht.

Omwille van het milieu is Richtlijn (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu opgesteld. De uitvoeringsverordening van de richtlijn (2020/2151) specificeert de markering van wegwerpproducten die plastic bevatten.

De markering op de verpakkingen van maandverband, tampons en vochtige doekjes geeft informatie over waar gebruikte hygiëneproducten niet mogen worden weggegooid.

Het symbool geeft ook de gevolgen aan van het onjuist weggooien van hygiëneproducten.

Met de PLASTIC IN PRODUCT markering wordt aangegeven dat er plastic is verwerkt in het product. Het is bedoeld om de consument bewust te maken van de juiste manier van verwijdering na gebruik.

Gooi afval verantwoord weg!

Als je de op de verpakking van maandverband, inlegkruisjes of vochtige doekjes het nieuwe symbool ziet staan, bedenk dan hoe belangrijk het is om gebruikte producten op de juiste manier weg te gooien.

NEE
JA

Verantwoord omgaan met afval is erg belangrijk, want zo kan worden voorkomen dat niet-doorspoelbare producten in het riool terechtkomen.

We hebben allemaal impact op onze leefomgeving.
Voorbeelden van TZMO-producten met de markering: