Klachtenafhandeling productkwaliteit

zasieg3.jpg

Gebreken m.b.t. de productkwaliteit moeten binnen zeven dagen na aan het licht komen worden gemeld aan de hand van onderstaand online klachtenformulier. Wij nemen de klacht direct na ontvangst in behandeling. Wanneer wij deze hebben gecontroleerd en gegrond verklaard, dan heeft de opdrachtgever de keuze om het desbetreffende deel van de geleverde goederen opnieuw en zonder gebreken toegestuurd te krijgen, samen met de volgende levering of, indien noodzakelijk, direct als extra levering. Ook kan de opdrachtgever er voor kiezen om een creditnota te ontvangen van TZMO Benelux BV voor het desbetreffende deel van de geleverde goederen, dat vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. De extra transportkosten die voortvloeien uit de nalevering en terugname van goederen bij gegrond verklaarde klachten komen voor rekening van TZMO Benelux BV.

Klantgegevens

Productinformatie geclaimde goederen

Klachtgegevens